Ochrona środowiska

W ramach ochrony środowiska zajmujemy się: 

 • wykonywaniem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wykonywaniem kart informacyjnych przedsięwzięcia,
 • wykonywaniem dokumentacji do wydania pozwoleń zintegrowanych,
 • wykonywaniem dokumentacji do wydania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wykonywaniem dokumentacji do wydania pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • wykonywaniem dokumentacji do wydania zezwoleń na przetwarzanie odpadów (odzysku i unieszkodliwiania),
 • wykonywaniem dokumentacji do wydania pozwoleń wodno-prawnych,
 • doradztwem ekologicznym,
 • prowadzeniem sprawozdawczości i naliczaniem opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
 • owadzeniem sprawozdawczości w bazie KOBIZE,
 • prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości w bazie BDO,
 • obliczanie śladu węglowego organizacji i produktu.

dmuchawce