• test

Oferta

Instalacje sanitarne:

 • projektowanie instalacji grzewczych,
 • projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • projektowanie instalacji gazowych,
 • projektowanie kotłowni gazowych, olejowych, węglowych,
 • projektowanie odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, kolektory słoneczne,
 • projektowanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, gazowych i  wodnych,
 • nadzór nad zaprojektowanymi instalacjami,
 • doradztwo techniczne,
 • inwentaryzacja budowlana w każdym stopniu dokładności wraz z odtworzeniem profesjonalnej dokumentacji budowlanej,
 • obliczanie udziałów w częściach wspólnych budynku na podstawie pomiarów pomieszczeń z natury,
 • inwentaryzacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • audyty energetyczne i remontowe,
 • projektowana charakterystyka energetyczna.

 

Przykładowe realizacje:

Ochrona środowiska:

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • dokumentacje do wydania pozwoleń zintegrowanych,
 • dokumentacje do wydania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • dokumentacje do wydania pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • dokumentacje do wydania zezwoleń na przetwarzanie odpadów (odzysku i unieszkodliwiania) oraz transportu i zbierania odpadów,
 • dokumentacje do wydania pozwoleń wodno-prawnych,
 • prowadzenie ewidencji związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska
 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • doradztwo ekologiczne.

Referencje:

Logo